Vriend van de Bibliotheek

Waarom Vriend worden?

Het abonnementsgeld dat onze leden betalen en subsidies die we ontvangen geeft een basisdekking voor onze vaste kosten. Daarnaast willen we activiteiten organiseren en extra diensten aanbieden. Ook vinden we het belangrijk dat onze jeugdleden gratis lid kunnen blijven van de Bibliotheek. Als Vriend geef je de Bibliotheek de mogelijkheid om haar maatschappelijke rol en positie in de Friese samenleving te behouden en te versterken. We zijn daarom erg blij met je steun. Ook als je al een abonnement bij de Bibliotheek hebt.

Hoe Vriend worden?

Inschrijven als Vriend kan online (kies als abonnementsvorm: 'Vriend van de Bibliotheek') of aan de balie van de Bibliotheek.
Een ingevulde machtiging voor je jaarlijkse donatie kan ook. Zet dan het woord ‘donatie’ in de omschrijving. Aan onze Vrienden vragen we een donatie van minimaal €15,- per jaar.
Vergeet je niet jouw e-mailadres aan ons door te geven? Dan ontvang je onze digitale nieuwsbrief.

Voordelen

Als Vriend van de Bibliotheek profiteer je van de volgende voordelen: -Met je vriendenpas krijg je korting bij bibliotheekactiviteiten -Je ontvangt automatisch onze digitale nieuwsbrief per email

Vriend worden