Team Educatie

Maak kennis met onze lees- en mediaconsulenten. Negen betrokken en deskundige medewerkers vormen het team van de Educatieve Bibliotheek. Vanuit een duidelijke visie werken zij met en voor scholen en leerlingen in Zuidoost-Fryslân. Ze stimuleren lezen en zorgen er samen met het onderwijs voor dat leerlingen het plezier in lezen vinden én houden.

Annemerije Brandsma

Leesconsulent primair onderwijs 
Leesconsulent voortgezet onderwijs
Mediacoach

email: annemerije.brandsma@bzof.nl

Scholen:

 • CBS de Adelaar
 • OBS de Blesse
 • OBS de Klaeter
 • OBS de Lamer
 • OBS de Lantscheene
 • School Matthijsje
 • Sint Franciscusschool
 • CBS de Wegwijzer
 • OBS Zuid
 • Ondersteuning VO

 

Elke van der Kley,

Leesconsulent primair onderwijs 
Boekstartcoach
Peuteropvang en kinderdagverblijven
Trainer interactief voorlezen

email: elke.vanderkley@bzof.nl

Scholen:

 • OBS de Toekan

  

 


 

Marjorie Krishof

Leesconsulent primair onderwijs
Boekstartcoach

email: marjorie.krishof@bzof.nl

Scholen:

 • BS de Laweij
 • CBS de Paadwizer
 • OBS de Trede

 

 

 

 

 

 

Anke Leffering

Leesconsulent primair onderwijs
Mediacoach

email: anke.leffering@bzof.nl

Scholen:

 • OBS 't Ambyld
 • CBS Betrouwen
 • Meester K.J. Dijkstraschool
 • OBS de Flecht
 • ODBS de Oosterbrink
 • CBS de Opdracht
 • OBS de Twirre
 • OBS de Velden
 • OBS Vensterschool


 

 

Sanne Mintjes

Leesconsulent primair onderwijs 
Leesconsulent voortgezet onderwijs

email: sanne.mintjes@bzof.nl

Scholen:

 • CBS de Akker
 • OBS 't Holtpad
 • OBS de Stelling
 • OBS de Tjongeling
 • OBS de Twirrewyn
 • Burgemeester Harmsmaschool (BHS) (vo)
 • CSG Liudger (vo)
 • Terra Wolvega (vo)

 

 

 

Hilda Moen

Leesconsulent primair onderwijs 
Mediacoach

email: hilda.moen@bzof.nl

Scholen:

 • CBS de Arke
 • OBS de Bôge
 • KC de Finne
 • OBS de Jasker
 • OBS de Oanrin
 • CBS Rehoboth
 • ODBS De Skâns
 • OBS de Treffer

 

 

 

Mariska Smits

Leesconsulent primair onderwijs

email: mariska.smits@bzof.nl

Scholen:

 • OBS de Boekhorst
 • OBS Buttinga
 • OBS Dorpsschool
 • Duisterhoutschool
 • CBS In de Kring
 • SBO de Kampingerhof
 • CBS de Mandebrink
 • SBO de Triade
 • OBS Tuindorp

 

Tytsje de Vries

Leesconsulent primair onderwijs 
Leesconsulent voortgezet onderwijs
Mediacoach

email: tytsje.devries@bzof.nl

Scholen:

 • De Opstekker
 • School Loevestein
 • OBS de Riemsloot
 • Skoalle de Sinnewizer
 • Skoalle it Aventoer
 • Terra Wolvega (vo)

 

 

Wikje Haan

Coördinator Educatie BZOF

email: wikje.haan@bzof.nl