BoekStart op het consultatiebureau

Het doel van BoekStart is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. Om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken is een extra inspanning nodig naast de verwijzing van het consultatiebureau en de brief van de gemeente.

De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. Het screenen van de taalontwikkeling hoort hier bij.

De praktijk wijst uit dat de jeugdarts en jeugdverpleegkundige maar een paar minuten de tijd heeft om het met de ouder over de taalontwikkeling te hebben. Door het inzetten van de BoekStartcoach wordt er meer tijd gecreëerd om over taalstimulering en voorlezen te praten. Een face to face gesprek met ouders over de rol van voorlezen voor de taalontwikkeling en de hechting, kan ervoor zorgen dat ouders bewust worden van het belang van voorlezen. Daarnaast kan het gesprek er ook voor zorgen dat ouders met hun kind gaan lezen en naar de Bibliotheek gaan.

Meer info op BoekStartpro.nl

In tijd van Corona hebben de BoekStartcoaches van Bibliotheken Zuidoost Fryslân geen mogelijkheid om naar het consultatiebureau te komen, maar ze heten vanaf 1 oktober 2020 ouders van harte welkom tijdens een inloopmoment in de plaatselijke Bibliotheek.

Heb je vragen over lezen met jonge kinderen? Stuur een mail naar de BoekStartcoach in jouw gemeente:
 

Elke van der Kley

BoekStartcoach Opsterland en Ooststellingwerf

Inloopmoment:

Iedere 1e en 2e woensdag in de maand:
Bibliotheek Oosterwolde 10:00-12:00 uur
Bibliotheek Haulerwijk 14:00-16:30 uur

Iedere 3e en 4e woensdag in de maand:
Bibliotheek Gorredijk 10:00-12:00 uur
Bibliotheek Ureterp 14:00-16:30 uur

Op 16 en 23 december vervalt het inloopuurtje.

Marjorie Krishof

BoekStartcoach Weststellingwerf
 

Inloopmoment:

Iedere 1e en 3e dinsdag in de maand:
Bibliotheek Wolvega 10.00 – 13.00 uur

Iedere 2e en 4e dinsdag in de maand:
Bibliotheek Noordwolde 10.30 – 13.00 uur
 


 

Wikje Haan

Coördinator Educatie BZOF.
Voor algemene vragen rondom het project BoekStart