Zorgcentra

Voor de zorgcentra in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf heeft de Bibliotheek het volgende aanbod:

Collectie huren (geen abonnement nodig)

Het zorgcentrum kan een huurcollectie afnemen, kosten € 2,- (incl. BTW) per boek. Uitleentermijn: een half jaar. De Bibliotheek stelt, in overleg, de collectie samen. Het zorgcentrum zorgt zelf voor het halen en brengen van de boeken.

Collectie aanvullen (geen abonnement nodig)

Het zorgcentrum kan voor de eigen collectie boeken (o.a. in Grote Letters) krijgen die in de Bibliotheek gesaneerd zijn. De Bibliotheek neemt contact op zodra er veel grootletterboeken en/of luisterboeken gesaneerd zijn, waarna ze door de zorgcentra uitgezocht kunnen worden.

Collectie lenen met een gewoon abonnement

De contactpersoon van het zorgcentrum leent in de Bibliotheek media voor de diverse bewoners. Het zorgcentrum regelt alles zelf met vrijwilligers en kiest een abonnement naar eigen voorkeur. De uitleentermijn is afhankelijk van het gekozen abonnement en kan 4 weken (Basisabonnement), 8 weken (Instellingsabonnement) of een jaar (Topabonnement) zijn.

Onze abonnementen

Voorleesboeken voor ouderen

Wij hebben een lijst met voorleesboeken speciaal voor ouderen gemaakt. Deze boeken kunt u lenen. Als ze niet in de Bibliotheek zijn, kunnen wij ze voor u reserveren.

 

 

Lijst voorleesboeken voor ouderen

Contact:

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met de Bibliotheek op.

Contactpersonen per gemeente:

  • Ooststellingwerf: Jeannet Kroes: tel:(0)516512075, email
  • Opsterland: tel: (0)513461548, email
  • Weststellingwerf: Carla Groenhof: tel: (0)561612623 email