Onderwijsproducten Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Onderwijsproducten Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Wij hebben een gevarieerd aanbod diensten en producten, gericht op leesstimulering, bevordering van leesplezier, kennismaking met de bibliotheek en vergroting van mediavaardigheden voor:

 

Mediawijsheid

Mediawijsheid. Misschien we een van de belangrijkste nieuwe vaardigheden voor de huidige leerlingen (zie 21st. century skills). Leerlingen vinden het een taak van de school om hen deze vaardigheden aan te leren (monitor uploadcinema, 2015; monitor jeugd en media, 2015). Maar wat als scholen niet toegerust zijn op deze taak? Dan kan de bibliotheek met mediawijsheidlessen en Mediacoaches hierin ondersteunen.

Mediabegrip

Mediabegrip De Bibliotheek Zuidoost Fryslân

Mediabegrip is de online lesmethode voor mediawijsheid

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid