Vacature: Drie nieuwe leden Raad van Toezicht (3)

De Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân, met vestigingen in de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, is een moderne organisatie met een algemeen directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het bibliotheekwerk in Zuidoost Fryslân. De bestuurder toetst dit beleid aan de visie van de Raad van Toezicht, die integraal toezicht houdt op het functioneren en handelt vanuit de principes van de Code Cultural Governance.

In verband met het vertrek van meerdere van onze leden zijn wij op zoek naar:

Drie nieuwe leden Raad van Toezicht (3)

Met kennis van en affiniteit met de volgende portefeuilles: 

 • Financiën/ voorzitter auditcommissie 
 • Juridisch 
 • Kunst, Cultuur en Educatie

We zoeken:

 • een toezichthouder die koers houdt in een veranderende omgeving en haar/zijn kennis en ervaring wil inzetten voor deze ambitieuze regionale bibliotheek.

Wij verwachten dat de kandidaat: 

 • ervaring heeft met beleid en/of bestuur, met een anticiperend, innovatief en toekomstgericht denken over de diverse kernfuncties, taken en doelen van een moderne bibliotheek;
 • ervaring heeft met strategisch toezicht op hoofdlijnen in bedrijfsleven en/of publieke sector;
 • beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden; 
 • inzicht heeft in sociaal-maatschappelijke en politieke verhoudingen, in het bijzonder in het werkgebied van de bibliotheek;
 • kennis heeft van, en ervaring en affiniteit met het werkgebied van de bibliotheekorganisatie;
 • verbonden is met en/of woonachtig is in de regio en bereid is het eigen netwerk in te zetten; 
 • het vermogen heeft om met beperkte informatie tot een goede analyse en inzicht te komen en op basis daarvan een goede en kritische dialoog aan te gaan met de directeur-bestuurder en medeleden van de Raad van Toezicht;
 • onafhankelijk, kritisch en integer kan opereren en geen tegenstrijdige of onverenigbare belangen heeft;

De benoemingsperiode geldt voor een periode van 4 jaar en wordt maximaal eenmaal verlengd. Gemiddeld komt de Raad van Toezicht (6 leden) 5 keer per jaar bijeen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. A. Aukes, (lid van de raad van toezicht) telefoonnummer 06-53273506.

U kunt reageren door vóór 14 mei 2021 per e-mail een brief te sturen: i.smits@bzof.nl o.v.v. ”vacature RvT”. De gesprekken zullen plaatsvinden vrijdag 21 mei en passend binnen de dan geldende maatregelen.