Dûnsje mei Tomke

22 mei 2019, van 10:00 tot 11:00 | Bibleteek Gordyk

Kosten: € 2,- foar de bern

Tomke Dansworkshop in Gorredijk 22 mei 2019

Hast alle pjutten en beukers meie graach bewege op muzyk! Kom en dûnsje mei mei Tomke en Danswil!

Wibelkonten

Toffe muzyk en leuke moves foar pjutten, beukers en oare ‘wibelkonten’. Willy van Assen fan Danswil jout in dûnsworkshop mei Tomke. De workshop slút oan by it tema en ferhaal fan Tomke út de Fryske Foarleswike, de sintugen (priuwe, fiele, rûke, heare, sjen & dûnsje!).

Sjoch foar mear ynformaasje oer Danswil op de website www.danswil.nl

Mei Tomke op de foto

Nei ôfrin kinne jo mei Tomke op de foto. Sels in fototastel meinimme.

Oanmelde

Oanmelde kin per mail t.devries@bzof.nl, yn de bibleteek of belje 0513-461548.