OBS Zuid dBos school

Gepubliceerd op: 2 februari 2018 18:26

OBS Zuid dBos school

Op woensdagmorgen 31 januari vond op OBS Zuid in Wolvega de officiële ondertekening plaats van het 3-jarig contract ‘De Bibliotheek op School’ (dBos). Dat werd gedaan door Bas van der Ven, directeur Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Rik van Galen, directeur OBS Zuid, onder toeziend oog van leesconsulent Annemerije Brandsma van Bibliotheken Zuidoost Fryslân en alle leerlingen van de school.

Lezen nog leuker maken

Met de ondertekening van een officieel contract is deze samenwerking voor de komende jaren vastgelegd. Met als doel de leesprestaties te verbeteren maar vooral ook om lezen leuk of nog leuker te maken.

Stapelgedicht

De leesconsulent zal de aankomende jaren, vanuit de bibliotheek, vast contactpersoon zijn voor de leerlingen en leerkrachten van de school. Inmiddels hebben alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 een vragenlijst ingevuld over de bibliotheek, leesboeken, en (voor)lezen. Ook de leerkrachten doen aan het onderzoek mee. Vanuit deze monitoring, meten is weten, wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren.
De opening werd gekoppeld aan de Poëzieweek, waar de school met de midden- en bovenbouw aan meedoet.
Verschillende leerlingen droegen een zelfgemaakt gedicht voor en de beide directeuren werden uitgedaagd een stapelgedicht te maken.
 

De Bibliotheek op School

Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept ‘de Bibliotheek op school’ ook wel afgekort als dBos is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten ‘vrij’ lezen in op het rooster. ‘Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren.’ ‘Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.’ Meer info: www.debibliotheekopschool.nl

Foto's Lenus van der Broek