Mediabegrip

Gepubliceerd op: 3 april 2018 10:59

Mediabegrip de online lesmethode voor Mediawijsheid

Mediabegrip – de online lesmethode voor mediawijsheid

Een medewerker die Mediabegrip verzorgde zet haar carriere buiten de BZOF voort. We zijn haar veel dank verschuldigd voor de inspanningen die Mediabegrip hebben gemaakt tot wat het nu is en wensen haar alle goeds toe.

Mediabegrip wordt door twee deskundige medewerkers binnen de BZOF overgenomen zodat de continuiteit is gegarandeerd.

Meer over Mediabegrip