Leesbibbers

Gepubliceerd op: 7 november 2017 16:40

Leesbibbers Kinderboekenweek 2017

In het kader van de Kinderboekenweek 2017 deden verschillende scholen in Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf (30 in totaal) mee aan het programma LeesBibbers.

Dit programma bestond uit een opdrachtenboekje, met 10 opdrachten rondom het thema van de Kinderboekenweek voor elke leerling en een grote poster voor de klassikale opdracht.
De poster kon ingeleverd worden in de bibliotheek en uit de ingeleverde posters (19) is een winnaar gekozen. De winnaar is geworden Groep 8 van OBS School Loevestein in Gorredijk.
Zij ontvangen als prijs een boekenpakket van 10 boeken (max. €150).

Ook voor de overige ingeleverde posters hebben de leerlingen goed hun best gedaan. Het percentage posters dat is ingeleverd is goed te noemen vergeleken bij voorgaande jaren.

Dit provinciaal ontwikkelde programma was bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.
 

Filmpje: