Boekstart in de Kinderopvang

Gepubliceerd op: 14 juli 2017 19:27

Opening Boekstart gemeente Ooststellingwerf juli 2017

Het voorleesproject Boekstart in de Kinderopvang ging feestelijk van start bij 'Voor Dag en Dou' in de gemeente Ooststellingwerf.

Het startschot

Op donderdag 13 juli heeft Jelly Vellinga, beleidsambtenaar bij de gemeente Ooststellingwerf, de openingshandeling verricht bij Kinderdagverblijf Voor Dag en Dou, locatie Villa Fonkel op de Bareldsburglaan. Met deze handeling is het startschot gegeven voor het voorleesproject BoekStart in de Kinderopvang. ’s Morgens hebben alle kinderen op de drie locaties van Voor Dag en Dou genoten van een feestelijk programma.

Taalachterstanden voorkomen

Villa Fonkel is de eerste van de zes locaties in de gemeente die meedoen aan het programma “BoekStart in de Kinderopvang”. Naast Voor Dag en Dou die met drie locaties deelneemt, doet Flexkidz (met twee locaties) en Kids Casa (met 1 locatie) mee aan dit landelijke programma van Stichting Lezen. Bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzalen werken hierbij samen om het voorleesbeleid binnen deze instellingen te stimuleren. Hierdoor ontstaat een doorgaande leeslijn naar het basisonderwijs. Dit helpt om taalachterstanden te voorkomen.

Voorlezen

Op alle locaties wordt nu structureel aandacht gegeven aan lezen en voorlezen. Met subsidie van Stichting Lezen en de gemeente Ooststellingwerf is er een leeshoek ingericht en een collectie geschikte boekjes aangeschaft. Door de nieuwe inrichting kunnen de kinderen zelf de boekjes pakken en bekijken. De leidsters zijn getraind in het interactief voorlezen. Een speciaal daartoe opgeleide voorleescoach zorgt voor de continuïteit. Daarnaast is voorlezen opgenomen in het dagelijkse programma. Op deze manier ervaren de kinderen meer plezier in lezen en dragen de kinderdagverblijflocaties bij aan de taalontwikkeling van de kinderen. Dit is een belangrijke stap in het voorkomen van laaggeletterdheid en taalachterstanden.