Boekstart in de Kinderopvang

Gepubliceerd op: 19 mei 2017 08:20

Boekstart in de Kinderopvang

Afgelopen week ontvingen 8 pedagogisch medewerkers van Kinderopvanglocaties het certificaat 'Voorleescoördinator'.

De training werd gegeven door Yteke Roosma en bestond uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. De laatste avond was Kinderboekwinkel De Toverlantaarn uit Leeuwarden aanwezig met een collectie boeken en andere materialen waaruit de aanwezigen een keuze konden maken voor hun collectie op de locatie.

Ook heeft Yteke daarnaast een aantal medewerkers van elke locatie de training 'Interactief voorlezen' gegeven.

In de gemeente Ooststellingwerf zijn nu zes locaties voor Kinderopvang Boekstartproof. Het gaat om de locaties Voor Dag en Dou (2 locaties in Oosterwolde, 1 in Appelscha), Kids Casa (Haulerwijk) en Flexkidz (1 locatie in Oosterwolde en 1 in Appelscha).