Nieuwe vrienden

Gepubliceerd op: 15 oktober 2018 11:35

2 nieuwe dBos scholen oktober 2018

OBS De Wjukslach en BS De Opstekker zijn een driejarige samenwerking gestart met de bibliotheek. De ondertekening van het contract valt in de Kinderboekenweek met het thema Vriendschap; Kom erbij!

Vriendje zoeken

De officiële ondertekening van het contract 'De Bibliotheek op School' (dBos) vond op beide scholen op het schoolplein plaats. Ter verhoging van de feestvreugde kregen de kinderen van de onder- en bovenbouw allemaal een kaart in handen met daarop de afbeelding van een jeugdboek. Met de spelregels van Memory in gedachten was de opdracht om hun vriendje met dezelfde kaart te zoeken. Na enige hilariteit hadden alle kinderen hun vriendje gevonden waarna het contract tussen school en bibliotheek getekend kon worden.

Leuke boeken

Bibliotheken en basisscholen werken steeds vaker samen om de leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Dit gebeurt onder de titel 'de Bibliotheek op school', afgekort als dBos. Scholen die meedoen aan dBos, roosteren dagelijks 15 minuten vrij lezen in. Daarnaast helpt een leesconsulent van de bibliotheek de kinderen bij de keuze van hun boeken. Niet alleen met persoonlijk advies maar ook met de presentatie van een boek voor de klas. Op deze manier komen de kinderen steeds vaker in aanraking met de boeken die ze leuk vinden. En dat verhoogt het leesplezier. Op OBS De Wjukslach in Langezwaag en BS De Opstekker in Tijnje gaan ze hiermee volop aan de slag.