Het Digi-taal-huis Gorredijk zoekt jou als trainer

Gepubliceerd op: 30 augustus 2019 18:36

Logo De Bibliotheek Zuidoost Fryslân

Voor mensen die beter willen leren lezen en schrijven of goed met de computer willen leren werken is er het Digi-taal-huis. Met computerprogramma’s en cursussen voor zelfstudie; een leescollectie van leuke makkelijke boeken; een sociale ontmoetingsplek om bij te praten; prettige werkplekken en begeleiding; waar nodig advies en doorverwijzing. Als vrijwillige trainer ondersteun en begeleid je mensen bij het verbeteren van hun taal, reken- en digitale vaardigheden. Het Digi-Taalhuis is geopend tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Er wordt gewerkt op afspraak en met spreekuren.

Taken:

 • Begeleiden van de deelnemers in het Digi-Taalhuis
 • De deelnemers individueel en groepsgewijs steunen en motiveren
 • Bijdrage leveren aan (het voorbereiden en nabespreken) van de begeleiding
 • Folderbestand en administratie bijhouden
 • Signalerende functie en doorverwijsfunctie
 • Informatie verspreiden en eventueel lezingen geven voor intermediairs
 • Ontwikkelen van de eigen deskundigheid
 • Samenwerken met andere organisaties, zoals Friesland College ROC
   

Wij vragen:

 •  Goede sociale vaardigheden (je betrekt de ander bij de communicatie, stelt vragen, je bent behulpzaam op activerende wijze; je bent positief en weet te binden)
 • Digitale vaardigheden: basisvaardigheden tekstverwerking, mailen, Internet
 • Goede taalvaardigheid en liefst ook rekenvaardigheid
 • Je kunt kennis interactief overbrengen en zelfstandig en in teamverband werken
 • Je combineert betrokkenheid met zakelijkheid
 • Een tijdsinvestering van minimaal 4-6 uur per week (liefst meer)

 

Wij bieden:

 •  Vrijwilligersovereenkomst met een onkostenvergoeding (presentiegeld) of een verklaring dat je hebt afgezien van vergoeding onkosten waardoor je mogelijk recht hebt op fiscale vrijstelling bij belastingaangifte 
 • Regelmatige begeleiding, ondersteuning en scholing
 • Bij start de training ‘motiverend werken met mensen met een leesachterstand’
 • Gemotiveerde collega’s en deelnemers
 • Een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst en een prettige werkomgeving
   

Contact:

Digi-Taalhuis  tel.: 0516-512075 email: taal@bzof.nl