Blije klant

Gepubliceerd op: 12 februari 2019 16:56

Wist je dat je bij ons ook terecht kunt op het Digitale Spreekuur? We helpen tegen betaling met het aanmaken van een account, boeken op de e-reader zetten of bij het gebruik maken van andere digitale diensten van de Bibliotheek. Klanten waarderen dit zeer.

Van Jelte Moesker uit Oosterwolde ontvingen we een bloemetje met onderstaande brief:

"Onlangs heeft de schrijver van dit stukje nog eens kunnen vaststellen hoe veelzijdig en belangrijk de Openbare Bibliotheek voor ons kan zijn.
Je kunt er terecht niet alleen om boeken, tijdschriften en kranten te lezen c.q. te lenen, maar ook als je als groepje of individueel een cursus wilt volgen of begeleiding wilt krijgen. Je kunt er ook een rustige onderbreking van je werk inlassen en gewoon een kop koffie of thee gaan drinken. Ik kreeg assistentie van de mediacoach, tevens leidster van het Digi-taalhuis en zag niet alleen mijn vaardigheid bij het i-phonen groter worden maar ondervond ook de prettige werksfeer en persoonlijke belangstelling die me goed deed. Kortom, ik ben opgetogen over de Openbare Bibliotheek,waar niet alleen professionals werken, maar ook talloze warmhartige vrijwilligers. De Bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke en educatieve functie in ons drukke leven."

Digitale hulp

Kun je ook wel een steuntje in de rug gebruiken op digitaal gebied? Naast het Digitaal Spreekuur hebben wij nog meer te bieden. Schroom niet en neem contact op met ons. Hieronder zie je wat wij te bieden hebben:

Daarnaast geeft "FCextra, school voor volwasseneducatie" in Bibliotheek Wolvega een basiscursus computervaardigheden op maat. Je kunt zelf aangeven wat je wilt leren. Lees meer in de flyer Computercursussen in Wolvega